Iako je trenutno glavna tema među paušalno oporezovanim obveznicima najavljena izmena Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i čuveni kriterijumi iz takozvanog Testa samostalnosti koji bi trebalo da pokaže da li je paušalac samostalan ili simulovano zaposlen kod poslodavca preko svoje agencije, u praksi se pojavio i još jedan predlog koji može imati uticaja na paušalce koji su samostalni i koji će zadržati taj status nakon 01.01.2020 godine, a to je predlog nove Uredbe o paušalnom oporezivanju.

Šta nam tačno donosi Uredba o paušalnom oporezivanju?

Prva i najvažnija izmena se odnosi na izmenu polazne osnovice za obračun poreza i doprinosa. Do sada se kao polazna osnovica uzimala prosečna zarada u Republici, odnosno opštini gde je sedište obveznika u prethodnoj godini. Ubuduće, pored prosečne zarade, u obzir će biti uzeti i parametri kao što su i broj zaposlenih i broj stanovnika u opštini. Takođe će biti uveden i kriterijum koeficijenta delatnosti.

U planu je izrada aplikacije na portalu Poreske uprave, kojom bi poreski obveznici mogli da saznaju visinu svoje poreske obaveze i pre otpočinjanja delatnosti, a ne kao do sada da zavise od subjektivne procene inspektora i da čekaju rešenje po nekoliko meseci. Od sada bi rešenje trebalo da stiže na registrovane mail adrese obveznika.

Znatno će biti olakšan i način plaćanja poreza i doprinosa za paušalno oporezovane obveznike, s obzirom da je predviđeno da uplate idu na jedinstveni uplatni račun, a ne kao do sada za svaki porez i doprinos posebno. Ovim će se značajno smanjiti problem uplata na pogrešan račun koji se dešava u praksi i nakon koga obveznici često rade preknjiženja uplata koje s druge strane Poreska uprava takođe odrađuje vrlo neažurno.

Takođe je obezbeđen i prelazni period od tri godine, tokom kojeg se već postojećim obveznicima, visina poreza i doprinosa ne može povećavati za više od 10% u odnosu na prethodnu godinu.

Očekujemo da ova Uredba donese neke pozitivne stvari, od kojih je svakako najbitinija za obveznike predvidivost poreske obaveze, tako da nakon usvajanja Uredbe koja se očekuje, možemo samo da se nadamo da će Poreska uprava implementirati tehničke stvari koje je Uredba predvidela i da će ona zaživeti na pravi način.