Zašto se opredeliti za outsourcing Računovodstva?

Outsourcing računovodstvo kao model upravljanja troškovima počiva na ideji potpune posvećenosti kompanije njenoj primarnoj delatnosti, uz prepuštanje ostalih segnemata poslovanja expertima iz pojedinačnih oblasti. Outsourcing model je fokusiran na optimizaciju svih segmenata poslovanja. S tog aspekta, outsourcing predstavlja efikasan model upravljanja.Za outsourcing su podobni apsolutno svi segmenti poslovanja. Fokusom za poboljšanje poslovnih rezultata, kompanije se [...]