About Financial Development

This author has not yet filled in any details.
So far Financial Development has created 9 blog entries.

Kako se popunjava menica?

Pre nego što se osvrnemo na sam način popunjavanja menica bitno je razumeti osnovne pojmove vezane za menice. Menica predstavnja pismeni dokument u kome se izdavalac (trasant) obavezuje da će u roku isplatiti određeni iznos, ili pak poziva drugo lice (trasata) da izvrši isplatu. Vrste menica Postoji više vrsta menica. Sa sopstvenom menicom, izdavalac se [...]

2019-09-04T08:35:38+00:00Od: |Račnovodstvo|

Preduzetništvo u Srbiji

Većina preduzetnika kada započinje svoj biznis u Srbiji uglavom se za početak opredeljuje za osnivanje preduzetnika kao forme poslovanja sa kojom obavlja svoju delatnost. Od 01. januara 2019. godine, izvršena je nova reklasifikacija preduzetnika u četiri kategorije. Jako je bitno razumevanje svake pojedinačne kategorije kako bi znali da se opredelite za kategoriju koja odgovara vašoj [...]

Statusne promene

Saglasno promenama u pogledu razvijanja poslovanja i fokusom na rast firmi koje posluju u Srbiji i regionu, pojavilo se veliko interesovanje za razumevanje termina “Statusnih promena”. To su promene o kojima ste možda čuli kao „preuzimanje kompanije“ ili „merge-ovanju sa drugom firmom“. Za uspešno poslovanje, možda nije potrebno da znate samostalno da izvedete statusnu promenu, [...]

2019-08-12T09:28:55+00:00Od: |Račnovodstvo|

Dodatne uplate osnivača koje ne povećavaju osnovni kapital privrednog društva

Dodatne uplate osnivača predstavljaju jedan od načina finansiranja društva od strane njegovih članova, a bliže su uređene članovima 178-180. Zakona o privrednim društvima, ali treba znati da ukoliko ove uplate vrše članovi društva koji su nerezidentna lica, potrebni je uzeti u obzir i odredbe Zakona o deviznom poslovanju. Ovaj vid finansiranja specifičan je za društva [...]

2019-05-23T19:54:27+00:00Od: |Račnovodstvo|

Nabavka internet usluga i licenci od strane lica koja nisu obveznici PDV-a

Lica koja nisu obveznici PDV-a često ne znaju  da se mogu naći u situaciji u kojoj su dužna da obračunaju PDV i da ga plate. Naša iskustva iz prakse pokazuju da se ovo najčešće događa kod preduzetnika paušalaca koji nisu u obavezi da vode poslovne knjige pa samim tim i nemaju saznanja da se mogu [...]

2019-08-12T09:27:54+00:00Od: |Račnovodstvo, Taxes|

Sve što treba da znate o bankarskim kreditima u privredi

Moderno poslovanje često zahteva pomoć poslovnih banka. Retke su firme koje se finansiraju isključivo iz sopstvenih izvora finansiranja. Razumevanje bankarskog poslovanja, procesa odobrenja kredita i ponude bankarskih proizvoda na tržištu su učestali problemi sa kojim se privredni subjekti susreću u svom poslovanju. Koji bankarski proizvodi postoje? Koji odgovara našim potrebama? Koji pokazatelji utiču na bolji [...]

2019-05-23T19:52:31+00:00Od: |Financial|