Saglasno promenama u pogledu razvijanja poslovanja i fokusom na rast firmi koje posluju u Srbiji i regionu, pojavilo se veliko interesovanje za razumevanje termina “Statusnih promena”. To su promene o kojima ste možda čuli kao „preuzimanje kompanije“ ili „merge-ovanju sa drugom firmom“. Za uspešno poslovanje, možda nije potrebno da znate samostalno da izvedete statusnu promenu, ali je neophodno da znate šta one predstavljaju i kako se sprovode, kako biste znali šta Vam sve stoji na raspolaganju. Statusne promene su transakcija koja je interesantna kako za vlasnike malih pravnih lica tako i za velike pravne subjekte koji uglavnom koriste ovaj model za širenje poslovanja i delatnosti.

Pojam statusne promene

Statusna promena je vrsta reorganizacije društva (prenosilac), kojom se na drugo društvo (sticalac) prenosi imovina i obaveze, dok njegovi članovi u tom društvu stiču udele ili akcije. Pravilo je da svi članovi društva prenosioca stiču udele/akcije u društvu sticaocu srazmerno svojim udelima/akcijama u društvu prenosiocu, osim ako se svaki član društva prenosioca saglasi da se statusnom promenom izvrši zamena udela/akcija u drugačijoj srazmeri, ili ako nesaglasan član koristi svoje pravo na isplatu umesto sticanja udela/akcija.

Ko su učesnici u statusnoj promeni?

U statusnoj promeni može učestvovati jedno ili više društava iste ili razlečite pravne forme, s tim da učesnici u statusnoj promeni mogu biti samo domaća pravna lica. U statusnoj promeni ne može učestvovati društvo koje je u likvidaciji ili u stečaju. Takođe, treba napomenuti da preduzetnici paušalci ili knjigaši ne mogu biti učesnici u statusnim promenama. Ukoliko planiraju da budu učesnik datih promena treba da promene formu u društvo sa ograničenom odgovornošću.

Koje su vrste statusnih promena?

1. Pripajanje: Jedno ili više društava se pripaja drugom društvu prenošenjem na to društvo celokupne imovine i obaveze, čime društvo koje se pripaja prestaje da postoji.

2. Spajanje: Dva ili više društava se spajaju osnivanjem novog društva prenošenjem na to društvo celokupne imovine i obaveze, čime društva koja se spajaju prestaju da postoje.

3. Podela: Jedno društvo se deli tako što će istovremeno prenositi celokupnu imovinu i obaveze na:

  • dva ili više novoosnovanih društava, podela uz osnivanje;
  • dva ili više postojećih društava, podela uz pripajanje;
  • jedno ili više novoosnovanih društava i jedno ili više postojećih društava, mešovita podela.

4. Izdvajanje: Jedno društvo se deli tako što će deo svoje imovine i obaveza preneti na:

  • jedno ili više novoosnovanih društava, izdvajanje uz osnivanje;
  • jedno ili više postojećih društava, izdvajanje uz pripajanje;
  • jedno ili više novoosnovanih društava i jedno ili više postojećih društava, mešovito izdvajanje.

Društvo nakon sprovedene statusne promene izdvajanja, nastavlja da postoji.

Koji je postupak za sprovođenje statusne promene?

Postupak sprovođenja statusne promene se odvija pred Agencijom za privredne registre, i podrazumeva dve faze:

Prva faza: objavljivanje namere za sprovođenje statusne promene

Druga faza: registracija statusne promene.

Koliko je vremena potrebno za sprovođenje statusne promene?

Za najjednostavnije slučajeve potrebno je oko 60 dana dok vremenski interval za sprovođenje komplikovanijih slučajeva varira u zavisnosti od nivoa kompleksnosti.

Ukoliko planirate da budete učesnik u jednoj od pomenutih transakcija, savetujemo Vam da se obratite ekspertu koji bi mogao da vas posavetuje na koji način da je sprovedete kako bi ste to rešili u skladu sa zakonom. Veoma bitna stvar je sagledavanje svih mogućih opcija kako bi se sagledala poreska optimizacija kao jedan od najbitnijih elemenata date transakcije. Ukoliko budete imali nekih nedoumica ili pitanja slobodno nas kontaktirajte na e-mail: office@findev.rs