Usluge računovodstva i finansijskog savetovanja

Želite da se konsultujete sa nama?

Kontaktirajte nas
Osnivanje Firmi

OSNIVANJE FIRMI

 • Preduzeća
 • Preduzetnika
 • Udruženja
 • Zatvaranje firmi

Detaljnije

RAČUNOVODSTVENE USLUGE

 • Vođenje glavne i pomoćne knjige
 • Evidencija i obračun amortizacije osnovnih sredstava
 • Vođenje robnog knjigovodstva
 • Finansijsko knjigovodstvo
 • Obračun zarada
 • Platni promet
 • Obračun poreza na dodatu vrednost
 • Poreske prijave poreza na imovinu
 • Priprema finansijskih izveštaja
 • Statistički izveštaji za državne institucije
 • Vođenje paušalnih agencija

Detaljnije

Racunovodstvene usluge
Konsultantske usluge

KONSULTANTSKE USLUGE

 • Poresko savetovanje
 • Računovodstveno savetovanje
 • Pravno savetovanje
 • Budžetiranje i planiranje
 • Finansijski due diligence
 • Interno izveštavanje
 • Izrada studije o transfernim cenama

Detaljnije

REVIZORSKE USLUGE

 • Revizija statutarnih i konsolidovanih finansijskih izvešataja
 • Revizija projekata i donacija
 • Analiza i ocena boniteta
 • Interna revizija

Detaljnije

Revizorske usluge

OBRAČUN ZARADA

 • Obračun zarada i izveštavanje menadžmenta
 • Personalna administracija i prijava zaposlenih
 • Usluge zapošljavanje nerezidenata
 • Pravno savetovanje u oblasti radnih odnosa

Detaljnije

PORESKO SAVETOVANJE

 • Poresko planiranje i savetovanje
 • Zastupanje prilikom poreske kontrole
 • Poreski due diligence
 • Transferne cene:

Detaljnije

Usluge poreskog savetovanja findev

VIRTUELNA KANCELARIJA

 • Poslovna adresa
 • Primanje poziva
 • Preseljenje ugovora
 • Upravljanje poštom

Detaljnije