Revizorske usluge pružamo u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Naša metodologija sprovođenja revizije finansijskih izveštaja prilagođena je tako da zadovoljava sve specifičnosti poslovanja, kao i specifičnosti finansijskog izveštavanja svakog klijenta.

Usluga revizora

Osnovne usluge koje pružamo su:

  • Revizija statutarnih i konsolidovanih finansijskih izvešataja
  • Revizija projekata i donacija
  • Analiza i ocena boniteta
  • Interna revizija

Ovlašćeni revizori

Tim ovlašćenih revizora poseduje stručno znanje i iskustvo koje je neophodno za sagledavanje svih aspekata poslovanja iz široke lepeze delatnosti. Naša praksa je da nakon izvršene revizije prodiskutujemo sa rukovodstvom klijenta o nalazima revizije i da iznesemo naše preporuke vezane za nalaze revizije i uočene nepravilnosti.

Ukoliko želite da zatražite neobavezujuću ponudu ili imate dodatnih pitanja slobodno nas kontaktirajte.

Zatražite ponudu