Outsourcing računovodstvo kao model upravljanja troškovima počiva na ideji potpune posvećenosti kompanije njenoj primarnoj delatnosti, uz prepuštanje ostalih segnemata poslovanja expertima iz pojedinačnih oblasti.

Outsourcing model je fokusiran na optimizaciju svih segmenata poslovanja. S tog aspekta, outsourcing predstavlja efikasan model upravljanja.Za outsourcing su podobni apsolutno svi segmenti poslovanja. Fokusom za poboljšanje poslovnih rezultata, kompanije se bez obzira na veličinu i delatnost, opredeljuju sve više na outsoursing finansija, zarada i računovodstva.

Prednosti outsourcing Računovodstva:

  1. Kvalitet: visok nivo kvaliteta externih experata iz specifičnih oblasti.
  2. Kontinuitet:  rešavanje problema kontinuiteta usluge/posla kod situacija bolovanja, godišnjih odmora i raskida saradnje sa zaposlenim koji jedini obavlja oređeni posao i poseduje specifične kompetence. Externe agencije sa više stručnjaka iz pojedine oblasti obezbeđuju kontinuitet bez obzira na navedene faktore.
  3. Transparentni troškovi: ugovoreni fiksni troškovi samo za uslugu koja se potroši.
  4. Fleksibilnost: jednostavna zamena externe agencije u odnosu na stalno zaposlenog radnika.
  5. Brzina odlučivanja: brža promena organizacione šeme i manje birokratije.
  6. Fokus: sa externim expertom ćete razgovarati isključivo o esencijalno važnim stvarima za vaš posao.

Pažljivom procenom navedenih prednosti možete doneti odluku o tome da li je outsourcing  računovodstva nešto čemu biste poklonili svoje poverenje ili biste se ipak držali starih metoda zapošljavanja. Tek kada budete sagledali sve te informacije i potencijalnu dobit kako u materijalnom tako i u nematerijalnom smislu, možete doneti ispravnu odluku i opredeliti se za outsourcing računovodstva.