Ukoliko imate dobru poslovnu ideju i planirate da započnete svoj biznis, prvi korak u poslovnom svetu se pravi u sagledavanju opcija za najprikladniju formu firme koju bi trebali da osnujete. Osnivanje firme je kompleksan proces u kom treba sagledati sve opcije kako sa poreskog aspekta, tako i sa aspekta same delatnosti, jer je bitno da se opredelite za odgovarajuću formu novoosnovane firme. 

Proces otvaranja firme

Uobičajna pitanja koja se javljaju u ovoj fazi su:

  1. Koji je administrativni proces osnivanja firme i koliko traje?
  2. Koliki su troškovi osnivanja firme?
  3. Da li da otvorim preduzetničku agenciju, udruženje ili doo?
  4. Da li da budem paušalac ili da vodim poslovne knjige?
  5. Koje su moje poreske i administrativne obaveze?

Financial Development kao vaš poslovni partner vam nudi uslugu konsaltinga pri sagledavanju svih mogućih opcija osnivanja firme i izboru najoptimalnijeg rešenja. Detaljno analizirajući vaše potrebe, delatnost kojom planirate da se bavite kao i poreski aspekt budućih poslovnih transakcija formiramo utemeljeno mišljenje pilikom osnivanja firme. Takođe, pružamo uslugu osnivanja u APR-u, pripremu potrebne dokumentacije, podnošenje prijava APR-u, prijavu poreskoj upravi, izradu pečata i otvaranja poslovnog računa u banci.

Vrste firmi

Najzastupljenije forme osnivanja firme su:

  • Društvo sa ograničenom odgovornosću
  • Udruženje građana
  • Preduzetnička radnja ili agencija
  • Akcionarsko društvo