Jedan od ključnih poslovnih aspekata je sagledavanje poreskog pristupa u poslovanju preduzeća. Planiranjem i pregledom poreske pozicije preduzeća pružamo usluge poreskog savetovanja radi uspostavljanja što bolje poreske optimizacije u skladu sa poreskim normama propisanim od strane Poreske uprave. Naši poreski savetnici svojim načinom rada smanjuju vaše poreske obaveze na minimum. Kontinuiranim praćenjem poreskih propisa i edukacijom stvaramo bazu znanja naših zaposlenih za poresko savetovanje u najkompleksnijim poreskim transakcijama. Svoju kompletnu uslugu pružamo sagledavanjem celokupnog poslovanja naših klijenata kako bi pružili najoptimalnije rešenje vašeg problema.

Usluge poreskog savetovanja:

  1. Poresko planiranje i savetovanje: porez na dodatu vrednost, porez na dobit, porez na imovinu, porez po odbitku, porez na dohodak građana i drugi oblici poreza.
  2. Zastupanje prilikom poreske kontrole: Obuhvata pripremu za dolazak poreskog ispektora, zastupanje kao ovlašćeni u postupku, komunikacija sa poreskim organima kao i priprema žalbi, napomena i drugih pravnih sredstava u postupku radi zaštite klijenta i ostvarivanja njegovih zakonskih prava.
  3. Poreski due diligence: obuhvata kompletan pregled ispunjenosti poreskih obaveza propisanih od strane poreske uprave za određeni period ili specifičnu poresku transakciju. Priprema poreskih rizika pri oporezivanju i plaćenju poreskih obaveza svih vrsta poreza radi uočavanja grešaka i pronalaženju najoptimalnih poreskih rešenja.
  4. Transferne cene: Obuhvata pregled adekvatnosti transfernih cena i pripremu studije transfernih cena

Financial Development čini tim eksperata iz svih oblasti poreskog poslovanja tako da usluge u oblasti poreskog savetovanja nudimo u svim fazama postojanja kompanije. Svojim iskustvom iz specifičnih oblasti donosimo temeljna mišljenja pri izboru pravog rešenja.

Prednosti korišćenja usluga poreskog savetovanja:

  1. Usaglašavanje sa zakonskim regulativama radi kontrolisanja rizika poslovanja
  2. Izbegavanje kazni prilikom kontrole Poreske Uprave
  3. Snižavanje troškova poslovanja
  4. Veća predvidljivost troškova poslovanja radi dugoročnijeg poslovnog planiranja
  5. Kvalitet i širok spektar praktičnog znanja poreskih savetnika

Članovi našeg tima će biti u potpunosti upoznati sa vasim preduzećem i specifičnostima poslovanja kako bi iz svih uglova sagledali konkretan problem za koji ste nam se obratili. Svaki pojedinačni zahtev za nas predstavlja poslovni izazov kojem se profesionalno i odgovorno posvećujemo kako bi svojim klijentima pružili kvalitetnu uslugu poreskog savetovanja. Partnerski odnost koji imamo sa našim klijentima je osnova koja je izgrađena korišćenjem naših usluga i posvećenosti koju im pružamo.

Ukoliko želite da zatražite neobavezujuću ponudu ili imate dodatnih pitanja slobodno nas kontaktirajte.

Zatražite ponudu