Aktuelnosti za Paušalce

Iako je trenutno glavna tema među paušalno oporezovanim obveznicima najavljena izmena Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i čuveni kriterijumi iz takozvanog Testa samostalnosti koji bi trebalo da pokaže da li je paušalac samostalan ili simulovano zaposlen kod poslodavca preko svoje agencije, u praksi se pojavio i [...]

2019-12-13T11:36:19+00:00Od: |Račnovodstvo|

Raspodela dobiti

Da li ste znali kako se isplaćuje dividenda (raspodeljuje dobit) i koja su osnovna pravila? Jedna od bitnih tema koju treba da razumeju preduzetnici koji pokreću sopstveni biznis je upravo njegov finalni cilj a to je kako sebi da raspodele dobit koju su zaradili. U praksi je rasprostranjen termin dividenda mada društva sa ograničenom odgovornošću [...]

2019-10-31T13:20:43+00:00Od: |Račnovodstvo|

Kako se popunjava menica?

Pre nego što se osvrnemo na sam način popunjavanja menica bitno je razumeti osnovne pojmove vezane za menice. Menica predstavlja pismeni dokument u kome se izdavalac (trasant) obavezuje da će u roku isplatiti određeni iznos, ili pak poziva drugo lice (trasata) da izvrši isplatu. Vrste menica Postoji više vrsta menica. Sa sopstvenom menicom, izdavalac se [...]

2019-10-26T09:26:11+00:00Od: |Račnovodstvo|

Preduzetništvo u Srbiji

Većina preduzetnika kada započinje svoj biznis u Srbiji uglavom se za početak opredeljuje za osnivanje preduzetnika kao forme poslovanja sa kojom obavlja svoju delatnost. Od 01. januara 2019. godine, izvršena je nova reklasifikacija preduzetnika u četiri kategorije. Jako je bitno razumevanje svake pojedinačne kategorije kako bi znali da se opredelite za kategoriju koja odgovara vašoj [...]

Statusne promene

Saglasno promenama u pogledu razvijanja poslovanja i fokusom na rast firmi koje posluju u Srbiji i regionu, pojavilo se veliko interesovanje za razumevanje termina “Statusnih promena”. To su promene o kojima ste možda čuli kao „preuzimanje kompanije“ ili „merge-ovanju sa drugom firmom“. Za uspešno poslovanje, možda nije potrebno da znate samostalno da izvedete statusnu promenu, [...]

2019-08-12T09:28:55+00:00Od: |Račnovodstvo|

Dodatne uplate osnivača koje ne povećavaju osnovni kapital privrednog društva

Dodatne uplate osnivača predstavljaju jedan od načina finansiranja društva od strane njegovih članova, a bliže su uređene članovima 178-180. Zakona o privrednim društvima, ali treba znati da ukoliko ove uplate vrše članovi društva koji su nerezidentna lica, potrebni je uzeti u obzir i odredbe Zakona o deviznom poslovanju. Ovaj vid finansiranja specifičan je za društva [...]

2019-05-23T19:54:27+00:00Od: |Račnovodstvo|

Nabavka internet usluga i licenci od strane lica koja nisu obveznici PDV-a

Lica koja nisu obveznici PDV-a često ne znaju  da se mogu naći u situaciji u kojoj su dužna da obračunaju PDV i da ga plate. Naša iskustva iz prakse pokazuju da se ovo najčešće događa kod preduzetnika paušalaca koji nisu u obavezi da vode poslovne knjige pa samim tim i nemaju saznanja da se mogu [...]

2019-08-12T09:27:54+00:00Od: |Račnovodstvo, Taxes|

Zašto se opredeliti za outsourcing Računovodstva?

Outsourcing računovodstvo kao model upravljanja troškovima počiva na ideji potpune posvećenosti kompanije njenoj primarnoj delatnosti, uz prepuštanje ostalih segnemata poslovanja expertima iz pojedinačnih oblasti. Outsourcing model je fokusiran na optimizaciju svih segmenata poslovanja. S tog aspekta, outsourcing predstavlja efikasan model upravljanja.Za outsourcing su podobni apsolutno svi segmenti poslovanja. Fokusom za poboljšanje poslovnih rezultata, kompanije se [...]

2019-12-13T14:08:01+00:00Od: |Račnovodstvo|