Statusne promene

Saglasno promenama u pogledu razvijanja poslovanja i fokusom na rast firmi koje posluju u Srbiji i regionu, pojavilo se veliko interesovanje za razumevanje termina “Statusnih promena”. To su promene o kojima ste možda čuli kao „preuzimanje kompanije“ ili „merge-ovanju sa drugom firmom“. Za uspešno poslovanje, možda nije potrebno da znate samostalno da izvedete statusnu promenu, [...]

2019-08-12T09:28:55+00:00Od: |Račnovodstvo|

Dodatne uplate osnivača koje ne povećavaju osnovni kapital privrednog društva

Dodatne uplate osnivača predstavljaju jedan od načina finansiranja društva od strane njegovih članova, a bliže su uređene članovima 178-180. Zakona o privrednim društvima, ali treba znati da ukoliko ove uplate vrše članovi društva koji su nerezidentna lica, potrebni je uzeti u obzir i odredbe Zakona o deviznom poslovanju. Ovaj vid finansiranja specifičan je za društva [...]

2019-05-23T19:54:27+00:00Od: |Račnovodstvo|

Nabavka internet usluga i licenci od strane lica koja nisu obveznici PDV-a

Lica koja nisu obveznici PDV-a često ne znaju  da se mogu naći u situaciji u kojoj su dužna da obračunaju PDV i da ga plate. Naša iskustva iz prakse pokazuju da se ovo najčešće događa kod preduzetnika paušalaca koji nisu u obavezi da vode poslovne knjige pa samim tim i nemaju saznanja da se mogu [...]

Zašto se opredeliti za outsourcing Računovodstva?

Outsourcing računovodstvo kao model upravljanja troškovima počiva na ideji potpune posvećenosti kompanije njenoj primarnoj delatnosti, uz prepuštanje ostalih segnemata poslovanja expertima iz pojedinačnih oblasti. Outsourcing model je fokusiran na optimizaciju svih segmenata poslovanja. S tog aspekta, outsourcing predstavlja efikasan model upravljanja.Za outsourcing su podobni apsolutno svi segmenti poslovanja. Fokusom za poboljšanje poslovnih rezultata, kompanije se [...]

2019-08-12T09:29:25+00:00Od: |Račnovodstvo|